KLAUSNITZER F.

współwłaściciel razem z Rudolfem Fleckiem zakładu przy ul. Mazowieckiej (nr hip. 1347 C) w latach [1865-?], a następnie przy ul. Niecałej 4 (nr hip. 614 B) w latach [? - 1870]

WILLNOW Juliusz

współwłaściciel z Rudolfem Fleckiem zakładu fotograficznego przy ul. Mazowieckiej 10 (nr hip.  1347) w latach [1860-1865]

ELSNER Jan i KAROLI Jan

- właściciele zakładu fotograficznego przy Krakowskim Przedmieściu 7 (nr hip. 411) w latach [1865-1867]. Jan Karoli był ojcem Aleksandra, który w jego zakładzie uczył się fachu.

KOSIŃSKI K.

- właściciel zakładu przy ulicy Palestyńskiej na Nowym Bródnie w latach [?]

Pieczątka zakładu z roku [?]

FURTAS Aleksander

- właściciel zakładu przy ulicy Mierosławskiego 8 w latach [1937-1939]. Wcześniej prowadził atelier w Opolu Lubelskim (ok. 1930). W okresie letnim wyjeżdżał do Kazimierza Dolnego (miał tu atelier jego brat Antoni) i za zgodą magistratu wykonywał fotografie uliczne letnikom. Po wybuchu wojny przeniósł się do Lublina. Aresztowany pod koniec roku 1942, wywieziony do obozu w Oświęcimiu, zmarł w roku 1943.

Stempel zakładu z roku [?]

FRANKFURT Maksymilian (Marek)

(1886-1967) właściciel wytwórni fotosów reklamowych "Stephot" przy ulicy Hożej 39 w latach [1935-1939]. Po wojnie pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym "Film Polski".

STYPUŁKOWSKI Alfons

właściciel atelier "Orion" przy ulicy Nowy Świat 27 w latach [1896]-1899. Zakład nabył potem Bronisław Mieszkowski.

TRZEBIECKI Michał

(1830-1905) farmaceuta i chemik, współwłaściciel (razem z Sadowskim) zakładu przy ul. Rymarskiej 4/6 (numer hip. posesji 471) w latach [1864-1865]. W latach 1866-1870 wyłączny właściciel atelier. Po zlikwidowaniu zakładu wyjechał do Petersburga, wrócił około 1874 i objął posadę dyrektora fabryki chemicznej "Werner i Setzer".

Informacja z "Kurjera Warszawskiego" nr 49/1866

MATUSZKIEWICZ Alfons

współwłaściciel (razem z Gustawem Kneuse) zakładu przy ul. Długiej 4 w latach [1864-1865].

Artykuł w "Kurjerze Warszawskim nr 270/1864

BORZĘCKI Zygmunt

właściciel atelier "Conrad" w latach 1888-1895, które następnie przejął Kazimierz Jeziorkowski. W 1901 zakład odkupił Jan Idzikowski i prowadził go pod własnym nazwiskiem.

Winieta zdjęcia z roku 1888


 Winieta zdjęcia z roku 1893

JEZIORKOWSKI Kazimierz

kolejny właściciel atelier "Conrad" przy ul. Erywańskiej 14, które prowadził w latach 1895-1901. Zakład sprzedał Janowi Idzikowskiemu, który zmienił jego nazwę.


MIELNICKI J.

właściciel odkupionego od Maksymiliana Fajansa atelier przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 (dawniej 52) w latach 1881-1883.