KOSIŃSKI K.

- właściciel zakładu przy ulicy Palestyńskiej na Nowym Bródnie w latach [?]

Pieczątka zakładu z roku [?]

FURTAS Aleksander

- właściciel zakładu przy ulicy Mierosławskiego 8 w latach [1937-1939]. Wcześniej prowadził atelier w Opolu Lubelskim (ok. 1930). W okresie letnim wyjeżdżał do Kazimierza Dolnego (miał tu atelier jego brat Antoni) i za zgodą magistratu wykonywał fotografie uliczne letnikom. Po wybuchu wojny przeniósł się do Lublina. Aresztowany pod koniec roku 1942, wywieziony do obozu w Oświęcimiu, zmarł w roku 1943.

Stempel zakładu z roku [?]

FRANKFURT Maksymilian (Marek)

(1886-1967) właściciel wytwórni fotosów reklamowych "Stephot" przy ulicy Hożej 39 w latach [1935-1939]. Po wojnie pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym "Film Polski".

STYPUŁKOWSKI Alfons

właściciel atelier "Orion" przy ulicy Nowy Świat 27 w latach [1896]- 1899. Zakład nabył Bronisław Mieszkowski.

TRZEBIECKI Michał

(1830-1905) farmaceuta i chemik, współwłaściciel (razem z Sadowskim) zakładu przy ul. Rymarskiej 4/6 (numer hip. posesji 471) w latach [1864-1865]. W latach 1866-1870 wyłączny właściciel atelier. Po zlikwidowaniu zakładu wyjechał do Petersburga, wrócił około 1874 i objął posadę dyrektora fabryki chemicznej "Werner i Setzer".

Informacja z "Kurjera Warszawskiego" nr 49/1866

MATUSZKIEWICZ Alfons

współwłaściciel (razem z Gustawem Kneuse) zakładu przy ul. Długiej 4 w latach [1864-1865].

Artykuł w "Kurjerze Warszawskim nr 270/1864

BORZĘCKI Zygmunt

właściciel atelier "Conrad" w latach 1888-1895, które następnie przejął Kazimierz Jeziorkowski. W 1901 zakład odkupił Jan Idzikowski i prowadził go pod własnym nazwiskiem.

Winieta zdjęcia z roku 1888


 Winieta zdjęcia z roku 1893

JEZIORKOWSKI Kazimierz

kolejny właściciel atelier "Conrad" przy ul. Erywańskiej 14, które prowadził w latach 1895-1901. Zakład sprzedał Janowi Idzikowskiemu, który zmienił jego nazwę.


MIELNICKI J.

właściciel odkupionego od Maksymiliana Fajansa atelier przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 (dawniej 52) w latach 1881-1883.

PUMPIAŃSKI G.

właściciel zakładu przy ul. Nalewki 32 w latach [1915], a następnie przy ul. Nalewki 40 w latach [1926-1927]

Stempel zakładu z roku 1915

Stempel zakładu z roku [?]

PUMPIAŃSKI Henryk

właściciel atelier "Victoria" ("Victorja") przy ul. Puławskiej 12 w latach [1930-1937].
 Stempel zakładu z roku [?]

SCHWARZ

współwłaściciel wraz z Mosze Rosenblumem sklepu z przyborami fotograficznymi "Fotoris" przy ul. Marszałkowskiej 125 w latach [1929]-1939. Podczas okupacji "Fotoris" trafił pod niemiecki zarząd komisaryczny (właściciele zostali pozbawieni majątku i przesiedleni do getta) i był polecany Niemcom jako miejsce wykonywania odbitek. Zatrudnieni w nim byli polscy pracownicy, m.in. Andrzej Honowski, Jerzy Tomaszewski, Mieczysław Kucharski, Kazimierz Baran i Edward Matecki, którzy w ramach działalności konspiracyjnej nielegalnie kopiowali zdjęcia niemieckie dla polskiego podziemia.

NEUMANN Ernst

właściciel sklepu ze sprzętem fotograficznym i maszynami do pisania oraz laboratorium przy ul. Mazowieckiej 6 w latach 1902-1944. Podczas powstania warszawskiego lokal zajęło Biuro Informacji i Propagandy KG AK i tu obrabiane były materiały powstańczych fotoreporterów.

Firmowa koperta na zdjęcia z roku 1927

KOSSAKOWSKI Kazimierz Jan

właściciel sklepu ze sprzętem fotograficznym oraz laboratorium prac amatorskich przy ul. Brackiej 5 w latach [1935-1942].

 
Firmowa koperta na zdjęcia  z roku [?]

MYSZKOWSKI Franciszek

właściciel zakładu przy ul. Chocimskiej 17 w latach [1942], przeniesionego po wojnie [?] na ul. Puławską 14.

Koperta firmowa zakładu z roku [?]