WOŁYNIEC Leon

właściciel zakładu przy ul. Zygmuntowskiej 6 w latach [1937-1939].

Stempel zakładu z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz