DUTKIEWICZ Meletiusz

(1836-1897) — fotograf, profesor nauk przyrodniczych, uczeń Ludwika Angerera z Wiednia. W 1865 osiadł w Warszawie i rozpoczął pracę w zakładzie Karola Beyera jako główny asystent i kierownik techniczny. Wraz z innym pracownikiem Beyera, baronem Ferdynandem Klochem otworzył w 1866 samodzielny zakład fotograficzny w domu Grodzickiego przy Krakowskim Przedmieściu 7. Atelier odznaczało się wykwintnym urządzeniem i bogactwem rekwizytów stosowanych do fotografii pozowanej. W 1869 Kolch wystąpił ze spółki. Po kilku latach atelier zostało sprzedane malarzowi Aleksandrowi Kowalińskiemu, a następnie inżynierowi Zandrowiczowi. Po likwidacji zakładu Dutkiewicz rozpoczął starania o uruchomienie fabryki klisz bromożelatynowych, lecz zakład nie wytrzymał konkurencji z wytwórniami zagranicznymi i upadł. W ostatnich latach życia Dutkiewicz imał się dorywczych zajęć z ledwością zdobywając środki do życia.

Winieta zakładu z datą 1868


Reklama zakładu zamieszczona w Jana Jaworskiego kalendarzu illustrowanym na rok 1870

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz