GOLCZ Jadwiga

(1866-1936) — wychowała się w miejscowości Gradowo na Kujawach, w majątku rodziców wywodzących się z zamożnego ziemiaństwa. Oczywiście, jej pochodzenie miało kapitalne znaczenie dla możliwości rozwoju jej pasji. W roku 1897 odkupiła atelier innego znanego warszawskiego fotografa, Edwarda Troczewskiego, i zaczęła prowadzić zakład fotograficzny pod własnym nazwiskiem. Punkt znajdował się najpierw w pałacu Tarnowskich na ul. Krakowskie Przedmieście 42, następnie przeniesiono go na ulicę Erywańską 3 (obecnie ul. Kredytowa), gdzie działał w latach 1898-1900, a około roku 1901 wrócił do budynku Hotelu Bristol, który wybudowano dokładnie w miejscu rozebranego pałacu. Własne atelier było jedynie środkiem do celu: Golczówna chciała nauczać fotografii. Przez lata bezpłatne praktyki odbywało u niej zawsze po kilka panien. W tymczasowym punkcie przy ulicy Koszykowej, kierowanym wspólnie ze Stanisławem Szalayem (mężem siostry Marii Skłodowskiej-Curie), Golczówna prowadziła rodzaj poradni dla fotoamatorów połączonej ze sklepem fotograficznym. Każdemu, kto prosił ją o wskazówki, cierpliwie tłumaczyła zasady ustawienia sprzętu, dobór światła, zdradzała różne sztuczki. Pracownia w Hotelu Bristol stała się po pewnym czasie miejscem, gdzie należało bywać. Coraz chętniej portretowali się tu arystokraci, pisarze, twórcy, między innymi Bolesław Prus i Ignacy Paderewski. Miała też „oko” na całą socjetę – publikowała w prasie („Tygodnik Ilustrowany” , „Biesiada Literacka”) zdjęcia z istotnych wydarzeń artystycznych i towarzyskich. W 1900 na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” ogłosiła pierwszy w Warszawie konkurs fotografii zawodowej i amatorskiej, a rok później zorganizowała pierwszą wystawę fotografii artystycznej. Ekspozycję zobaczyło aż 30 tysięcy osób. Dzięki niej w 1898 roku powstał też pierwszy w Warszawie miesięcznik poświęcony fotografii „Światło”. Największym marzeniem Jadwigi Golcz było założenie szkoły fotograficznej przy ulicy Foksal 15. W jego realizację włożyła cały swój wysiłek i wszystkie oszczędności, jakie posiadała. Do współpracy zaprosiła księdza Włodzimierza Kirchnera i szkoła została otwarta w roku 1907. W oficjalnej narracji na temat warszawskiego środowiska związanego z fotografią, to on został uznany za pomysłodawcę i realizatora idei Golcz. W rzeczywistości Kirchner okazał się fatalnym pedagogiem. W wyniku jego nieudolnych działań Golczówna straciła cały majątek i musiała zamknąć szkołę po dwóch latach. Zakład fotograficzny w Hotelu Bristol sprzedała w roku 1910 Witoldowi Dębskiemu i Anatoliuszowi Masłowskiemu. Wówczas postanowiła wycofać się z życia publicznego. Zmarła osamotniona i niemal całkowicie zapomniana.

Winieta zakładu z roku [?]

Winieta zakładu z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz