JANKIEWICZ Stanisław

właściciel zakładu na na ul. Świętokrzyskiej 9 w latach [1914], a następnie na ul. Elektoralnej 21 w latach [1918].

                            
                                                          Stempel zakładu z roku [?]

Stempel zakładu z roku 1918


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz