MAJORKIEWICZ W. M.

właściciel zakładu przy pl. Krasińskich 3 w latach [1896-1909].

Winieta zdjęcia z datą 1901

 Stempel zakładu z datą 1909

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz