OLSZYŃSKI Marcin

(1830-1904) — malarz, rysownik, fotografik, publicysta, współzałożyciel i członek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, jeden z pierwszych warszawskich fotografików zawodowych, kolekcjoner, kustosz Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Był synem zamożnych ziemian. Naukę rysunku pobierał w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1865–1885 był kierownikiem artystycznym tygodnika „Kłosy”. Publikował w nim również własne artykuły (m.in. na temat fotografii) oraz rysunki. Był redaktorem wielu ilustrowanych wydawnictw okolicznościowych. Współpracował z Karolem Beyerem dla którego w 1861 wykonał zdjęcie pięciu poległych. Razem pracowali w Hotelu Europejskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście 13. W 1865 razem z Konradem Brandlem otworzył zakład fotograficzny zlokalizowany przy ul. Nowy Świat 59. Następnie w 1873 otworzył własny zakład o nazwie „Prim” w oficynie pałacu Mniszchów przy ul. Senatorskiej 22 (nr hip. 470). Następnie w Pałacu hrabiego Krasińskiego przy Krakowskim Przedmieściu 7 (obecnie 5) otworzył zakład fotograficzny i światłodrukarski o nazwie „Świetlik”. Niestety zakład nie przynosił spodziewanych dochodów i po kilku latach został zamknięty, a jego właściciel objął posadę kustosza w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

źródło: W. Żdżarski, Historia warszawskiej fotografii, Warszawa 1974

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz