SACHOWICZ Grzegorz


w latach 60-tych XIX wieku prowadził zakład przy ulicy Mazowieckiej 4 (nr hip. 1346d), następnie na Krakowskim Przedmieściu 1 (nr hip. 407), obok kościoła świętego Krzyża. Wydawał reprodukcje fotograficzne dzieł malarskich.

 Winieta zdjęcia z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz