ALPERYN Ch. i ZANGER M.

właściciele zakładu "Apollo" przy ul. Nowolipki 58 w latach [1928-1930].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz