GOLDBERG E. i SZTARKIER M.

właściciele zakładu "Dager" przy ul. Dzikiej 3 (przemianowanej w 1930 na Zamenhofa) w latach [1926-1939].

 Stempel zakładu z roku [1925?]

 Suchy stempel zakładu z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz