ROSENBLUM Mosze

właściciel zakładu przy ul. Marszałkowskiej 125 w latach [1916-1920], a następnie prowadzonego w tym samym miejscu wraz ze Schwarzem sklepu z przyborami fotograficznymi "Fotoris" w latach [1929]-1939. Podczas okupacji "Fotoris" trafił pod niemiecki zarząd komisaryczny (właściciele zostali pozbawieni majątku i przesiedleni do getta) i był polecany Niemcom jako miejsce wykonywania odbitek. Zatrudnieni w nim byli polscy pracownicy, m.in. Andrzej Honowski, Jerzy Tomaszewski, Mieczysław Kucharski, Kazimierz Baran i Edward Matecki, którzy w ramach działalności konspiracyjnej nielegalnie kopiowali zdjęcia niemieckie dla polskiego podziemia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz