PĘCHERSKI Karol

(1885-1950) — właściciel zakładu i agencji fotograficznej przy ul. Nowy Świat 57 w latach [1926-1930], a następnie sklepu i laboratorium prac amatorskich (przez pewien czas prowadził go razem z bratem Stanisławem) przy ul Mazowieckiej 2 w latach [1930-1942]. Po wojnie współpracował z Urzędem Konserwatorskim m. st. Warszawy, wykonując dokumentację fotograficzną zniszczonych zabytków.

Stempel agencji z roku [?]

Suchy stempel (tłoczenie) zakładu z roku 1928

Koperta reklamowa zakładu z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz