SITARZ J.

właściciel zakładu przy ul. [?] w latach [?].

Stempel zakładu z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz