FURTAS Aleksander

- właściciel zakładu przy ulicy Mierosławskiego 8 w latach [1937-1939]. Wcześniej prowadził atelier w Opolu Lubelskim (ok. 1930). W okresie letnim wyjeżdżał do Kazimierza Dolnego (miał tu atelier jego brat Antoni) i za zgodą magistratu wykonywał fotografie uliczne letnikom. Po wybuchu wojny przeniósł się do Lublina. Aresztowany pod koniec roku 1942, wywieziony do obozu w Oświęcimiu, zmarł w roku 1943.

Stempel zakładu z roku [?]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz