BUCHCAR Henryk

(?-1948) — właściciel atelier przy pl. Parysowskim 3 w latach [1914-1923?], a następnie na ulicy Chłodnej 16 w latach [1924]-1941. Po zmianie granic getta (jesienią 1941) przeniósł się na ul. Chłodną 39, gdzie prowadził zakład w latach 1941-1944.

Stempel zakładu z roku 1924

 Stempel zakładu z roku 1935


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz