BRZOZOWSKI Stanisław

(1883-1968) — praktykę fotograficzną rozpoczął około 1898 roku w atelier Leonarda Kowalskiego przy ul. Mazowieckiej 10. Po pięciu latach otworzył własny zakład przy ul. Elektoralnej, interesował się w tym okresie fotografią teatralną, wykonując wiele zdjęć ze słynnych przedstawień na stołecznych scenach. Następnie przeniósł atelier na ul. Świętokrzyską 11 i prowadził je w latach [1915]-1939. Niemieckie naloty bombowe we wrześniu 1939 roku zniszczyły budynek, liczące kilkanaście tysięcy negatywów archiwum fotografa przepadło bezpowrotnie. Sam zakład został przeniesiony na ul. Marszałkowską 129 i działał w latach [1942-1944].

 Stempel zakładu z roku [1915?]


Stempel zakładu z roku 1921


Stempel zakładu z roku 1936

Stempel zakładu z roku 1942

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz